:: 1895- Továreň na strieborné výrobky Dolnie Hamry
:: 1906- SANDRIK, účastinná spoločnosť
:: 1945- SANDRIK, národný podnik
:: 1988- SANDRIK, štátny podnik
:: 1992- SANDRIK DOLNÉ HÁMRE a.s.